Die pot kan later weer aangevuld worden uit de te verwachten baten uit het project ‘Emma-locaties’, want op de gronden (Fortlaan 9, Floralaan 12 en 14 en Slochterenlaan; de plek waar de Emmaschool tijdelijk gehuisvest was en het speelveld) staat onder meer woningbouw gepland. 

Over het aantal te bouwen huizen kan wethouder Nico Schimmel niets concreets zeggen. “We gaan voor een optimale invulling”, is het enige dat hij erover kwijt wil. Uit eerdere onderzoeken blijkt echter dat veertig tot vijftig woningen zou moeten passen. Er ligt een concept-projectopdracht klaar waar inwoners tot en met 28 maart op kunnen reageren.