In december stonden beide partijen ook tegenover elkaar. Toen wees de bodemrechter het verzoek van de bewoonster om haar elektrische driewieler in de centrale hal van het woningcomplex te stallen af omwille van de brandveiligheid.

Kort na die uitspraak deed ook het College van de Rechten van de Mens op grond van de Wet gelijke behandeling chronische zieken en gehandicapten een uitspraak. Volgens het College had Alliantie onvoldoende moeite gedaan om mee te denken in andere oplossingen.