Dat blijkt uit een informatiebrief van wethouder Nico Schimmel aan de gemeenteraadsleden. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken of deze locatie geschikt te maken is om ook de technische voorzieningen voor het aquathermie-project te realiseren. De locatie Vinkenbaanschool - de andere optie - zou voor de aquathermie-ambitie minder geschikt zijn.

Grote inspanning

De gemeentewerflocatie is onder andere vanwege de nabijheid van het IJmeer een geschikte locatie voor het aquathermie-project, maar uit een quickscan is gebleken dat gezien de omvang van de techniekruimte de combinatie met het IKC lastig zal zijn. “Al zijn er enkele aanknopingspunten om dit nader te onderzoeken. Mocht uit het onderzoek blijken dat het combineren met een...