Een omwonende heeft bezwaar gemaakt tegen het plan. Zijn bezwaar is vanmorgen behandeld door de RvS in Den Haag. De bezwaarmaker was zelf afwezig en dat maakte het volgens de raadsvoorzitter soms moeilijk om het bezwaar goed te begrijpen, omdat hij niet om een toelichting kon vragen.

‘Het bestemmingsplan ligt redelijk strak over het schetsplan heen’

Duidelijk werd wel dat de bezwaarmaker vooral valt over de besluitvorming door de gemeenteraad. Die zou volgens hem zijn uitgegaan van een schetsontwerp voor de zes woningen, terwijl het aan de gemeenteraad gepresenteerde bestemmingsplan veel meer mogelijk zou maken. Maar een woordvoerster van de gemeente ontkende da...