Hoewel het aantal meldingen en adviesvragen regionaal vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van 2019, zijn er zorgen over wat er mogelijk onder de radar blijft. “En we zien dat in 2020 de ernst van de meldingen is toegenomen”, aldus de wethouders. “Er is vaker sprake van een urgente situatie waar acuut moet worden ingegrepen dan in voorgaande jaren. Twee derde van alle meldingen bij Veilig Th...