Anton A. Mussert (1894-1946) trad in dienst in 1920 en werd in 1927 hoofdingenieur. In Muiden en omstreken zal Mussert al voor de NSB-tijd een bekende naam geweest zijn: onder zijn leiding werd in 1930 de Zeesluis van een gemaal voorzien.

Eb, vloed en storm

In Muiden kwam het water op sommige plaatsen meer dan een halve meter hoog te staan

Sinds de bouw van de Zeesluizen in 1674 was het achterland van Muiden min of meer beschermd tegen de getijdenstroom van de Zuiderzee. Er waren uiteraard nog wel overstromingen wanneer de dijken het begaven. Het meest recente voorbeeld is de stormvloed van 1916, die ook het eiland Marken overspoelde en grote delen van laag Noord-Holland blank zette. In Muiden kwam het water op sommige plaatsen m...