Een tweetal amendementen van Hart voor BNM, gesteund door diverse mede-indienders, zijn toegevoegd aan het voorstel van de harmonisatie van de buitensporttarieven. Met het eerste amendement is de vergoeding voor zelfwerkzaamheid, waarbij sportclubs ervoor kunnen kiezen bepaald onderhoud door vrijwilligers te laten doen, verhoogd van 50 procent naar 70 procent. Daarmee krijgen met name een aanta...