Zij kunnen nog altijd niet achter het voorstel voor de nieuwe invulling van de burgerparticipatie staan, zoals dat beschreven is in ‘Het democratisch kompas voor bewonersplatforms en gemeente; een veranderend samenspel’. De Stadsraad Muiden schaart zich hiermee achter het standpunt van de Dorpsraad Muiderberg.

Vanavond neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe beleidskader voor buurtplatforms. Met dit kader wordt meer duidelijkheid gegeven over de rol van een wijkplatform: er is géén sprake van een voorkeurspositie in de samenwerking met de gemeente Gooise Meren.