De Bobo had de bestuurszaak aangespannen met als inzet dat de parkeervergunning voor de vijftien parkeerplaatsen rondom de Vesting in Naarden niet verhoogd zou mogen worden tot achttien parkeerplaatsen. 

De bestuursrechter stelt hen in het ongelijk. Volgens de rechter gaat het hier om een geringe toename van het aantal parkeerplaatsen, drie in totaal, waardoor de wijziging in de parkeervergunning van ondergeschikte aard is. Ook stelt de rechtbank dat niet is gebleken dat deze toename zo groot is dat dit tot onaanvaardbare gevolgen voor de parkeersituatie in de omgeving zal leiden.