Sipprianus Hendrikus Joseph Hendrikse werd op 12 maart 1907 geboren in Bussum.

Hij woonde op de Brinklaan 78 in Bussum en trouwde in 1931 met Petronella Wilhelmina Diederika (Nel) Balk. Op zijn 21ste begon hij een fotozaak aan de Brinklaan 101. Hij woonde met zijn gezin boven de winkel. In 1935/36 verhuisden zij naar een beter huis met winkel op de Brinklaan 70a. Hij werd bekend als Foto Henny.

Hendrikse maakte deel uit van Dienst-Wim, een van oorsprong Belgische verzetsgroep die politieke, economische en militaire inlichtingen verzamelde om naar Engeland te sturen. Ook brachten ze vluchtelingen, voornamelijk piloten, in veiligheid.