Het programma Naarden buiten de Vesting omvat het uitgraven van de historische havenkom tussen het bedrijventerrein Gooimeer Zuid en de vesting van Naarden, het verbetering van de kwaliteit van de Naardertrekvaart ter hoogte van Gooimeer Zuid, het herstel van de openheid van de schootsvelden rond de vestin, een wandel- en fietspad van de vesting naar Stadzigt en een ecologische ve...

Aanlegsteigers passanten

In het project worden meer aanlegvoorzieningen voor particuliere bootjes gerealiseerd. Het originele plan uit 2016 voorzag in 40 ligplaatsen in de Naardertrekvaart en circa 40 bootjes in de Havenkom, dat bij dit hernieuwde plan onveranderd blijft. Wethouder Jorrit Eijbersen laat in een raadsmededeling weten dat een recente inventarisatie heeft uitgewezen dat het...