Over de heer Kaptein schreef de krant: “De heer van al deze heerlijkheden heeft in tien jaren zijn bezit successievelijk uitgebreid. Met de gemeente Naarden, het Rijk en dat deel van de Amsterdamsche burgerij, dat niet op een nette gelegenheid gesteld is, heeft hij hevigen strijd gevoerd. De heer Kaptein staat thans als onbeperkt heerscher aan zijn strand en in zijn zee, die hij tot aan de ebgr...