Met een platform als de MRA zoeken de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam afstemming over grote onderwerpen, zoals wonen, bereikbaarheid en economie, die een gemeente niet alleen kan. Anders dan een bestuurlijk orgaan - zoals regio Gooi en Vechtstreek - is gekozen om de MRA een vrijwillig samenwerkingsverband te laten zijn met enkel een secretariaat ...