Zo is Hart voor BNM blij dat de flexibel in te richten trottoirstrook aan de zijde van de winkels er komt, is de D66-participatiemotie (belanghebbenden bij de invulling van het definitieve plan betrekken) met een ruime meerderheid aangenomen, komt er dankzij GroenLinks meer parkeergelegenheid aan de spoorzijde en is de CDA-motie ‘verplanten van bomen beter dan kappen’ unaniem aangenomen. De VVD...