“Dit is gewoon - net als de visies Mobiliteit en Buitensport - een slecht stuk. Ik probeer me in te houden, maar ik vind het echt ‘not done’ hoe de wethouder hiermee omgegaan is. De raad wordt feitelijk miskend door tussentijds en zonder dat te melden opnieuw met belanghebbenden om de tafel te gaan en het op een akkoordje proberen te gooien. En waarom zo’n haast? Waarom niet wachten op het onde...