Op eerdere vragen van onder andere GDP gaf het college aan dat de wijk Rembrandtpark voldoet aan de minimale norm van 3% buitenspeelruimte. Daarnaast heeft de wethouder toegezegd dat de aanwezige bomen op de Jan ter Gouwweg – die zijn opgenomen op de waardevolle bomenlijst – niet in de weg staan en dus niet gekapt hoeven te worden voor de realisatie van het bouwplan. Vanuit bewonersvereniging M...