Daarmee zal voor elke gemeente in de regio de bijdrage een 3% lager zijn. Bij het opstellen van de programmabegroting zullen hiervan de eerste resultaten inzichtelijk worden gemaakt. De Regio erkent de financiële positie van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en wil zich daarom maximaal inspannen om de gemeentelijke bijdrage te gaan verlagen.

De Kaderbrief 2022 loopt vooruit op de begroting van dat jaar. ‘Ter voorbereiding op deze kadernota is de Regio al aan het inventariseren waar mogelijkheden tot bezuinigingen te realiseren zijn. Zoals al aangegeven zeilt de Regio scherp aan de wind, als gevolg waarvan de bezuinigingen impact kan en zal hebben op het dienstverleningspakket aan de inwoners van de regio.’