Op de achtergrond is het voormalig Kindertehuis van het Leger des Heils te zien aan de Lambertus Hortensiuslaan. Deze foto is gemaakt door de opzichter E.P.J. Smith en maakt deel uit van het fotoalbum van de HEM-elektriciteitscentrale dat zich in de fotocollectie Naarden bevindt.