Totaal is er circa 72.000 m³ zand gewonnen tot een diepte van tussen de zes en acht meter. Een stoet jakkerende vrachtwagens reed dagenlang, veel schade veroorzakend, over akkers en bermen richting Muiden, met zand om forten te bouwen. De buren groeven ijzeren hekken met scherpe punten in om de stoet te belemmeren.

Als het plan ontstaat om ook nog een naastgelegen terrein te gaan afgraven, ontstaat er verzet tegen deze aantasting van de natuur. Een graafverbod is in die tijd nog een niet-toegestane inbreuk op het eigendomsrecht. Dirk Lustig verzet zich tegen de net ingestelde Gooische Zandverordening, maar uiteindelijk bepaalt de Raad van State dat de gemeente bevoegd is om regels ten behoeve van natuurbe...