In 1605 kwam weer een verzoek om een zoutkeet met twee pannen te mogen beginnen. Het stadsbestuur was zeer tevreden, want het bracht geld op. Er werd toestemming gegeven om de Kloostersteeg of Conventsteeg op te hogen. Met al deze octrooien mogen we aannemen dat tegen 1625 het zuiden van de Heerengracht bijna vol was. Het kreeg de naam Keeteind.

Zoutzieden in Muiden

Zoutzieden was een eenvoudig proces. Zoutketen werden aan de Vecht gebouwd en met een schuit werd schoon zeewater aangevoerd. Dat werd in stenen bakken gepompt. Dit zeewater, pekel, bleef een dag staan. Daarna werd het overgebracht naar de ziedpannen en aan de kook gebracht. De zoutkristallen werden uit de pan geschept en in manden gedaan die boven de pannen werden ...