Ook de politie heeft haar inzet tijdens de jaarwisseling verder opgeschaald dan gebruikelijk bij een jaarwisseling, schrijft de burgemeester in een raadsinformatiebrief.

Horecaportiers

Het ingehuurde bedrijf levert normaliter de mobiele horecaportiers in Bussum en is gespecialiseerd in straatwerk ten behoeve van de openbare orde en veiligheid, informeert Ter Heegde verder. “De beveiligers kunnen signalerend, communicatief en de-escalerend optreden bij kleine overlast, overtredingen, kleine samenscholingen en kleine openbare orde verstoringen. Zo nodig s...