“Hiermee geven wij ook gehoor aan de grote tegenstand in de wijk tegen dit zeer beperkte participatieproces en de plannen hoe ze nu ter tafel liggen. Als afvaardiging van de wijk kunnen en willen wij dit geluid niet negeren.”

‘Dat de participatie nu alleen de openbare ruimte betreft betreuren wij dan ook ten zeerste’

Mooi Ter Gouw vindt dat de gemeente haar afspraken, die zij eerder dit jaar met de buurt heeft gemaakt, niet nakomt. “Er dient een volledig participatieproces plaats te vinden, waarbij zowel buitenruimte als de bouwvlakken onderdeel zijn. Binnen de kaders van de gemeente (onder andere het be...