Uit navraag van de gemeente bij de Omgevingsdienst Noord-Holland blijkt dat de jagers hiervoor een vergunning hebben. De jacht is dus legaal. Wel kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen. Enkele weken geleden werd Cally de Baan ook door twee jagers gewaarschuwd toen zij op het terrein haar hondje uitliet op het terrein. Daar schrok ze van. “De twee mannen waren heel vriendelijk. Ze gaven aan d...