Ẅiss: “Onze fractie is van mening dat het een kwestie van logisch denken is om te bekijken of nieuwbouw in samenhang met het IKC (Integraal Kindcentrum) een betere investering is.” De PvdA vraagt het college onder meer: â€Bent u ervan overtuigd, dat de rest van de bouwkundige staat van het betreffend pand - ook op de langere termijn - 100 procent is, en is daarmee een inves...

Verder wijst Wiss op het voornemen tot het vormen van een IKC, waarbij de voorkeur uitgaat naar de locatie gemeentewerf/Rijver. “Zou het niet verstandig en nuttig zijn om - nu deze omstandigheid zich voordoet - te onderzoeken of de realisering van het IKC en de huisvesting van de kinderopvang in één plan van aanpak kunnen worden gerealiseerd?”