De gemeente Naarden wilde dat het Gemeenlandshuis van de Bussumse architect K.P.C. de Bazel binnen haar gemeente gebouwd zou worden. Men was zelfs bereid daartoe een perceel van 6000 vierkante meter aan te kopen en aan Stad & Lande aan te bieden. Het bestuur van de vereniging was echter van mening dat Hilversum als economisch middelpunt van het Gooi in aanmerking kwam als vestigingsplaats. 

Naarden reageerde geschokt en heeft zelfs nog via een verzoekschrift aan de Koningin, tevergeefs, geprobeerd het bestuur op andere gedachten te brengen. In 1968 moest het monumentale pand van De Bazel wijken voor de uitbreiding van de NOS-studio. Enkele kenmerkende elementen zijn bewaard gebleven, in de tuin van het Burgerweeshuis zijn de gevelstenen ingemetseld en op de schoorsteen staat de wi...