Door dit uit te dragen, willen ze de publieke opinie beïnvloeden, maar daarmee wordt zowel het bestuur als de gemeenteraad in een verkeerd daglicht gezet, meent Roel Kamphuis, fractievoorzitter ChristenUnie. Sterker: “Wij hebben het idee dat de besluitvorming complex wordt gemaakt door onder andere Mooi ter Gouw, CDA en GDP door het indienen van moties om al het voorbereidende werk overboord te...