Volgens Schroder houdt wethouder Eijbersen zich ‘pertinent niet’ aan de met MTG gemaakte afspraken. Een van de afspraken die op 15 juni jongstleden in een e-mail van de gemeente namens de wethouder is bevestigd, is: ‘MTG inventariseert alle algemene vragen die betrekking hebben op de locatie zodat de gemeente deze informatie kan delen’. “Het MTG heeft op enkele gestelde vragen antwoor...

Akelig stil

Verder laat Schroder weten dat het akelig stil blijft rond het door de gemeente ingeschakelde bureau OverMorgen, terwijl MTG - volgens afspraak - wel mag meeschrijven aan het participatieplan. Schroder geeft wel aan dat er voor de zomer - ter voeding voor het opstellen van een participatieplan - een interview met MTG en RemCom heeft plaatsgevonden. “Maar ...