Dit gebeurde in een tijd dat de burgerij, dankzij toenemende handelscontacten opgedaan tijdens Kruistochten, haar aandeel begon op te eisen in het plaatselijk bestuur. Dit bestuur verweerde zich vaak tegen het grafelijk gezag. Door verlening van stadsrechten hoopte de graaf steun te vinden bij de burgerij, bijvoorbeeld als het ging om de inning van bepaalde grafelijke belastingen. 

Er waren bestuurlijke, economische en/of defensieve aanleidingen om stadsrechten te verkrijgen. Naarden lag op een strategisch belangrijke plaats, vanuit het oosten kon men Amsterdam alleen via Naarden bereiken.