Maria Tesselschade leest een door haar geschreven gedicht voor. Aan tafel zit Vondel, naast hem staan Pieter Corneliszoon Hooft en Roemer Visscher. Aan tafel zit Anna Roemersdochter Visscher, met aan haar zijde Jacob Cats. Daarnaast, met enigszins gebogen hoofd, staat Constantijn Huygens, geflankeerd door Laurens Reael. Achter Tesselschade staan de geleerden Heinsius en Barlaeus. Later wordt di...