“De wijkraden/wijkplatforms worden geen onderdeel van het gemeentelijke democratisch systeem”, laat wethouder Geert-Jan Hendriks nadrukkelijk weten. “Zij zijn geen representatief orgaan, want daarvan is er maar een en dat is de gemeenteraad. Hiermee wil ik overigens niet zeggen dat we geen waardering voor hen hebben en dat we niet samenwerken in het kader van de burgerparticipatie. We zullen na...