Van zijn gage droeg hij 5 procent af aan het Weldadig Zeemansfonds ter ondersteuning van arbeidsongeschikte zeelieden en de weduwen en kinderen van verdronken zeelui. De bekwame Simon H. Veer was in 1829 lid van de Commissie van Toezicht van het Zeevaartkundig Onderwijs en medeondertekenaar van het Reglement van Wis- en Zeevaartkundig Onderwijs.

Van Amsterdam naar dorp Bussum

‘De oud-kapitein plaatste een smeedijzeren fregat boven op de centrale schoorsteen’