Al in 1913 werden door het bedrijf maatregelen tegen de overlast genomen maar toch liepen de gemoederen begin jaren ‘70 hoog op. Omwonenden van de vuilstortplaats hingen borden langs de weg waarop automobilisten duidelijk werd gemaakt dat zij door de “stankbarrière van de Chemische Fabriek Naarden” reden. Na protest van mens en dier werd door de fabriek overgegaan tot de bouw van een waterzuive...