Twee honderd jaar geleden was de Kapelstraat een zandpad waaraan een oude kapel lag met een binnenruimte van 7,5 bij 5 meter. Naar oude traditie lag de deur aan de westkant en het altaar aan de oostkant, de kant van het opkomend licht. Geen mooi Mariabeeld met veldbloemen en bidbankjes vulden de kapel meer. Het werd gebruikt als opslagruimte voor de brandspuit, de zwarte draagbaar en turven en ...