De raadsvoorzitter opende de zitting al met een schot voor de boeg. “Het belang van parkeerproblemen weegt voor de gemeente wel erg zwaar. Het lijkt erop dat andere belangen zoals de natuur daaraan ondergeschikt zijn gemaakt.” Daarmee lag meteen de kern van het probleem van dit bestemmingsplan op tafel: gaat het oplossen van het parkeerprobleem niet teveel ten koste van de natuur en de leefbaar...