Er werd feest gevierd met muziek in de straten, een goochelaar in het Hof van Holland en ringrijden met de sjees over de keitjes langs het Promersplein. De eerste prijs ringrijden kon wel 40,- gulden opleveren, tweede prijs 20,- en derde prijs 10,- gulden. Welke prijs het stel heeft gewonnen is niet bekend, maar uit de archieven weten we dat Albertus de hoofdprijs al te pakken had: in 1930 trou...