Het Muiderslot, een indrukwekkend bouwwerk uit de 13e eeuw, daarvoor een tol- of wachthuis heeft een rijke historie. Het slot dat door de eeuwen heen een stempel heeft gedrukt op de stadregering en de Muidenaren.

We weten dat het slot gedurende de Franse overheersing 1795-1813 als magazijn voor oorlogsmunitie dienst heeft gedaan. Zo werd in het jaar 1805 het slot aan het Ministerie van Oorlog afgestaan tot berging van oorlogstuig. Waaruit bestond dit oorlogstuig?