Burgemeester s’Jacob houdt in de raadszaal een feestrede. Hij geeft een overzicht van wat bereikt is in de voorafgaande eeuw. En van wat nog ontbreekt. “Voor ouden-van-dagen hebben wij tot nu toe geen plaats waar hun een rustigen levensavond wordt geboden. Moge een besluit door U zoo straks te nemen tot het in leven roepen der Godelindestichting als blijvende herinnering aan dezen dag in die le...