Joke Werner-van Slooten is geestelijk verzorger en pastoraal werker bij de Vrijzinnige Gemeente Bussum en Huizen én eigenares van ZinInZicht, de praktijk voor levensoriëntatie en geestelijke verzorging. Ze heeft het boek geschreven aan de hand van gesprekken met twaalf mantelzorgers met de bedoeling aandacht te vragen voor de bijzondere positie van de mantelzorger, omdat de druk op hun schouder...