Drie uur lang werkten de scholieren vorige maand op de Universiteit Eindhoven aan vijf lastige wiskundeopgaven alsof ze een eindexamen deden. Per opgave waren er maximaal 10 punten te scoren. Runner-up Kees den Tex deed dit jaar voor de derde keer mee en dat ging bijzonder goed. “Ik dacht dat ik alle opgaven goed had opgelost en minstens 45 punten of meer had”, vertelt Kees. “Maar één antwoord ...