Alleen de PvdA en Groep VN (A.vanderschaaf-E.nuij) liepen warm voor de motie. Zijn andere collega’s en ook burgemeester Han ter Heegde zijn voor een geleidelijke introductie van het algehele verbod. Elisa Nuij (Groep VN) vindt wel dat er eerst meer draagvlak moet zijn. Dat de mensen steeds meer aversie tegen het vuurwerk krijgen, merkt zij ook. Het is volgens haar een eerste goede stap dat bewo...