Ruim 5,5 miljoen is onderverdeeld over verschillende projecten in een overzicht van voorgenomen investeringen 2021, dat gedurende vier jaar wordt uitgegeven. De plannen in de Programmabegroting 2021-2024 moeten over enkele weken nog worden vastgesteld door de gemeenteraad, al is de raad al akkoord gegaan met de Perspectiefnota waarvan dit een uitwerking is.

Er staan enkele fysieke ingrepen op de agenda: groot onderhoud in Muiden en Muiderberg, riolering aan Graaf Wichmanlaan en de Oostereng in Bussum, herinrichtingsprojecten, onderwijshuisvesting en de energietransitie.