De begroting is de uitwerking van de Perspectiefnota die voor de zomer door de gemeenteraad is vastgesteld, geheel in lijn met de koers van het college: een goed voorzieningenniveau, geen hogere lasten voor de inwoners van Gooise Meren, maar wel financieel gezond.                                                    

Dat betekent niet dat er geen financiële zorgen zijn. Gemeente Gooise Meren heeft al een aantal jaren een krappe begroting zonder grote overschotten, maar ook zonder tekorten. Komende jaren moeten er scherpe en mogelijk pijnlijke keuzes worden gemaakt om die balans te behouden, zeker met het oog op risico’s van onzekere veranderingen.