De concepttekeningen die het publiek vanavond te zien krijgt, zijn ontworpen door twee architecten: Mohammed Arab en Gerard Rijnsdorp. “Twee genormeerde bureaus met enorm veel ervaring met betrekking tot het ontwerpen en realiseren van moskeeën in Nederland.”

Mijlpaal

Waarom is een nieuwe moskee nodig? “Ons huidige gebouw voldeed al jaren niet meer aan de wensen, zowel die van de VIGN als van de Marokkaanse vereniging. Sinds 2013 zitten we aan tafel met de gemeente en andere betrokken partijen om de herontwikkeling vorm te geven. Na de gemeentelijke fusie ontstond vertraging in de voortgang. In januari 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmi...