De 42 huurwoningen in de Huibert van Eijkenstraat waar het om gaat zijn eigendom van Woningstichting Naarden (WSN). Zij onderzoekt al enkele jaren de mogelijkheden voor de sloop en nieuwbouw van de woningen. Een haalbaarheidsstudie van de Woningstichting zal eind 2022 afgerond zijn, maar de huurders hopen met deze actie al eerder tot een uitkomst te komen en springen op de barricade. “Het meren...