Afbeelding

[ZorgNieuws[ (Thuis)wonen voor gevorderden

Commerciële bijdrage

BUSSUM - “Vitaal ouder worden” is het thema van de Seniorenmarkt Gooise Meren die op 30 september wordt gehouden in het gemeentehuis in Bussum. De vragen die daarbij horen over wonen, zorg en welzijn komen nu alvast aan bod in een serie van vijf artikelen. Deze week 2 afleveringen: aflevering vier over zorg en aflevering vijf over wonen.

Met welke vragen komen ouderen bij jullie? 

Dagmar Doornekamp, Judith Marsman en Jacquelien van de Pol (samen Team onafhankelijke cliëntondersteuners MEE Gooise Meren): “Ouderen komen met allerlei vragen bij ons over verschillende levensgebieden. Praktische vragen over bijvoorbeeld het aanvragen van huishoudelijke hulp, of een hulpmiddel zoals een traplift, scootmobiel, rolstoel, etc. Er komen ook veel vragen van mensen die (ernstig) ziek zijn, over dementie, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) of een andere beperking waarbij zorg, begeleiding of dagbesteding gewenst is. Wij helpen daarbij om samen met hen uit te zoeken welke zorg nodig is en hoe deze zorg kan worden ingezet. We krijgen ook veel vragen over de Wet Langdurige Zorg: als iemand niet meer thuis kan blijven wonen, niet zelf kan alarmeren en 24-uurs zorg in de nabijheid nodig heeft.“Eenzaamheid is ook een veel voorkomend onderwerp. Soms is er een deel van het netwerk weggevallen en is iemand op zoek naar een vrijetijdsbesteding. Wij verwijzen dan door naar onze samenwerkingspartners. Denk daarbij aan maatschappelijke welzijnsorganisaties zoals Versa Welzijn, Humanitas, ANWB Automaatje of Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek. 

“Ouderen vragen ons regelmatig wat er mogelijk is op gebeid van preventie. ‘Hoe kunnen we zo lang mogelijk thuis blijven wonen (bijv. hoe vraag ik persoonsalarmering aan?)’. Het is een zoektocht waar je moet zijn. De Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg? Als onafhankelijk cliëntondersteuner kunnen wij hierin ondersteunen en adviseren.” 

Hoe anders of ingewikkeld zijn die vragen/problemen vergeleken met jongere doelgroepen? 

“Jongeren hebben veel diverse vragen, bijvoorbeeld op het gebied van vrije tijd en begeleiding. Bij ouderen gaan de vragen voornamelijk over zorg en hulpmiddelen.” 

En wat voor praktische hulp kunnen jullie ouderen bieden? 

“Praktisch kunnen wij helpen bij aanvragen van zorg (thuiszorg, persoonsalarmering, begeleiding, aanvraag voor een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg). We leiden toe naar de juiste instantie die de oudere verder kan helpen. Denk daarbij aan maatschappelijke welzijnsorganisaties zoals Versa Welzijn, Humanitas, ANWB Automaatje, Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek.” 

Hoe is het volgens jullie gesteld met de ‘woningen-situatie’ in Gooise Meren? 

“Het is wisselend wat wij terugkrijgen van onze cliënten. De ene keer is iemand wel meteen aan de beurt voor een sociale huurwoning, maar bij populaire woon-zorg appartementen (o.a. seniorenwoningen) is de wachtlijst langer.”

Wat voor voorzorgsmaatregelen kunnen ouderen nemen om ‘later’ niet in de problemen te komen met onderdak? 

“Ouderen zouden zich eerder kunnen voorbereiden op de toekomst en het langer thuiswonen. Door praktische zaken bijtijds te regelen en ruim van tevoren informatie in te winnen. Ze kunnen zich eerder inschrijven voor een seniorenwoning, hun woning veilig maken, etc. Bij de voorbereiding speelt een tal van zaken waarbij een onafhankelijk cliëntondersteuner kan meedenken en helpen.” 

En waar kunnen ouderen nog meer heen met hun vragen over dit onderwerp? 

Online is veel informatie te vinden en uiteraard bij onze samenwerkingspartners en op de website van MEE.

Uit de krant