Het BussumsNieuws verschijnt wekelijks als krant huis-aan-huis in Bussum.
Extra exemplaren zijn op diverse plaatsen in de gemeente op te halen. Oplage 16.000.
De redactie verzorgt daarnaast het
NaarderNieuws.

Digitaal abonnement (gratis), kijk op de homepage

Stuur zelf uw agendaberichten in via GooiAgenda.nl. 

Persberichten, uitslagen, nieuwstips etc: redactie@bussumsnieuws.nl

Redactie:
Hoofdredactie: André Verheul
Eindredactie:  Jessica de Jong-Visser
Redactie: Sjoerd Stoop, Yvette Geerts, Astrid Maas
Foto’s: Bob Awick, Bastiaan Miché

Correctie:
Ellen Kamminga

Opmaak:
Ingrid Handjes, Ingeborg Ruitenbeek, Ems Willems

Informatie over adverteren:
Mischa Staupe en Ria Lammers van Toorenburg
(035) 694 5208
adverteren@bussumsnieuws.nl
adverteren.entermedia.nl

Uitgever:
Enter Media BV
J.A. Fijnvandraatlaan 2 A
1381 EW Weesp
(035) 694 5208
www.entermedia.nl

Drukkerij: BDU Print
Verspreiding: Enter Verspreiding (035) 694 5208 

Gemaakt met Pubble.

© Copyright Enter Media BV. Het is niet toegestaan teksten, foto's of enige onderdeel van deze website over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.