Impressie van de nieuwe woonwijk Crailo.
Impressie van de nieuwe woonwijk Crailo. Foto: Projectbureau | GEM Crailo B.V.

VVD zeer content met bestemmingsplan Crailo

Buurt / wijk

BUSSUM - De VVD toonde zich zeer content met het Bestemmingsplan waar de gemeenteraad 7 juli unaniem instemde. De ‘buurtschap Crailo’ moet 590 woningen opleveren en ongeveer vijf hectare aan bedrijvigheid. De gebiedsontwikkeling is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren die eigenaar zijn van de grond en die daarvoor een gemeenschappelijke ontwikkelbedrijf, GEM Crailo BV, hebben opgericht.

De VVD prees de zeer consistente lijn die is gevolgd van ambitiedocumenten naar uiteindelijk het Bestemmingsplan. De planontwikkeling bleef steeds goed op koers, terwijl ook de burgerparticipatie positief werd gewaardeerd. De VVD sprak haar complimenten uit naar de bewoners voor de actieve participatie bij de planontwikkeling, naar de betrokken wethouders Jorrit Eijbersen (VVD, Gooise Meren), Ton Stam (VVD, Laren) en Arno Scheepers (VVD, Hilversum) en naar de directeur van de ontwikkelmaatschappij GEM Crailo BV, de heer Nieuwenhuizen.

Bovengemeentelijk

Het plan moet een maximum van 590 woningen opleveren in de segmenten sociaal, middelduur en duur. VVD-woordvoerder Hugo Bellaart: “Deze bovengemeentelijke samenwerking met Hilversum en Laren toont dat het wel degelijk kan om samen te werken en over de gemeentegrenzen heen te kijken, het kan als voorbeeld dienen voor andere vormen van bovengemeentelijke samenwerking.” Het is een uniek plan geworden met een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud. Toch waren er nog een paar kanttekeningen die in de vorm van amendementen en moties werden benoemd. Zo diende de VVD een amendement in om de bebouwing aan de rand achter de Anne Franklaan en de Roodborstlaan in voldoende mate naar achteren te plaatsen. In het voorgestelde Bestemmingsplan waren de bouwvlakken niet gespecificeerd, waarmee die theoretisch ook aan de achterkant konden worden gesitueerd. Daarnaast is een regel in Bestemmingsplan verwijderd die ook opbouw op de platte daken mogelijk maakte op de huizen aan de rand van het gebied.

Ecowal

Een andere punt betrof de wens van de gemeente Laren om de ecowal - die de natuurbrug over de A1 moet afscheiden van de bebouwing - te verhogen naar vijf meter in plaats van de volgens berekening benodigde 3.60 meter. De VVD in Gooise Meren was daar kritisch op, zeker toen bleek dat die verhoging maar liefst 1,8 miljoen euro zou gaan kosten en Laren alleen stond in deze wens. Laren is voor 10 procent aandeelhouder in het gebied, terwijl Gooise Meren en Hilversum elk voor 45 procent aan de lat staan. Uiteindelijk heeft Laren het oorspronkelijke, dwingende amendement omgezet in een motie die vraagt om een tweede berekening van de optimale hoogte van de ecowal op basis waarvan de GEM eventueel de hoogte kan aanpassen. De VVD Gooise Meren steunde Laren met het compromis om deze tweede berekening mogelijk te maken. Alle moties en amendementen in Gooise Meren werden unaniem aangenomen.

Uit de krant

Uit de krant

Afbeelding
Bussumse Wereld BBQ komt eraan Buurt / wijk 19 mei, 16:30
Afbeelding
De Wilhelminakerk wil een plek zijn voor het hele dorp Benefietconcert voor Wilhelminakerk Algemeen 19 mei, 16:20
Afbeelding
Officier van justitie: 'Eerst straf, dan behandeling' Bussumer die handelde in harddrugs wordt niet geschorst uit voorarrest Politie 19 mei, 15:00
Afbeelding
Midden-Nederland kampt met politietekort, ook Huizer burgemeester heeft zorgen Politie 19 mei, 10:01
Afbeelding
Betsasel: 'Het was aangrijpend en overweldigend' Onderscheidingen uitgereikt aan nabestaanden redders familie Veffer Cultureel 19 mei, 09:00
Afbeelding
Wethouder Boudewijnse opent nieuwe inspiratiekas bij de Groene Ruijter ‘Mooie mix natuurverrijking en werkgelegenheid’ Natuur en Milieu 18 mei, 15:00
Afbeelding
Weer veel belangstelling voor rondleidingen op joodse begraafplaats in Muiderberg foto’s 18 mei, 09:15
Afbeelding
'Met alleen technologische maatregelen halen we de stikstofreductie niet' Krimp van aantal koeien, kippen en varkens lijkt overal onvermijdbaar Natuur en Milieu 18 mei, 09:00
Voorproefje Bussumsnieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief