Impressie van het klooster.
Impressie van het klooster. (Foto: Gemeente Gooise Meren)

Appartementen in en nieuwbouw bij klooster Mariënburg

  Buurt / wijk

BUSSUM - Klooster Mariënburg in Bussum - sinds vorig jaar een gemeentelijk monument wordt verbouwd naar appartementen en - in beperkte mate - publieksgerichte functies. Ook wordt het complex uitgebreid.

Dat schrijft de gemeente Gooise Meren in een persbericht nu het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de ontwikkelingsvisie voor het pensionaat aan de Brinklaan. De visie wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Visie
De visie is door SlokkerVastgoed, eigenaar van Mariënburg, opgesteld en ingediend. Het terrein van het voormalige pensionaat Mariënburg krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument blijft, aldus de gemeente, in deze ontwikkelingsvisie volledig intact en wordt intern verbouwd naar appartementen en - in beperkte mate - publieksgerichte functies. "Het monumentale karakter van het pensionaat blijft behouden."

Sociale huur
Naast de koopwoningen komen er enkele sociale huurwoningen, staat in de ontwikkelvisie. "Het aantal woningen volgt uit een zo goed mogelijk gebruik van de bestaande structuur waarbij zo min mogelijk ingrepen nodig zijn. Daardoor zijn alle woningen anders en variëren ze in afmeting, ligging en indeling. Het worden daardoor unieke woningen en krijgen extra kwaliteit door de hoge verdiepingshoogte, de fraaie trappenhuizen en de ligging in het groen. Alle woningen krijgen een buitenruimte die met veel zorg in het monumentale complex wordt ingevoegd."

Uitbreiding
Daarnaast vindt uitbreiding van het complex plaats. Aan de achterzijde van het pensionaat, aan de zijde van het spoor, komen appartementen. Er komt daar een gezamenlijke binnentuin. Onder de nieuwbouw komt een (half verdiepte) parkeergarage. De ruimte rondom de bebouwing blijft groen en wordt deels openbaar. Het groen aan de zijde van de Brinklaan blijft gehandhaafd.

Nieuwbouw
Door nieuwbouw toe te voegen aan het pensionaat Mariënburg slaagt de initiatiefnemer er beter in om een goed woon- en leefklimaat te realiseren ten aanzien van de spoorgeluidsbelasting op de gevels van het pensionaat, verwacht het college. "Daardoor zijn minder maatregelen nodig die de monumentale gevel mogelijk aantasten. Ook zorgt de toevoeging van nieuwbouw ervoor dat er een uitgebreider woningbouwprogramma kan worden gerealiseerd."

26 november
Slokker Vastgoed licht op 26 november haar visie toe tijdens een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats in de aula van het pensionaat. De inloop is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur zal een korte toelichting worden gegeven door wethouder Nico Schimmel en door Slokker Vastgoed. Aansluitend is er gelegenheid om zelf de presentatie van de ontwikkelingsvisie te bekijken.

Politieke avond
De ontwikkelingsvisie is een dag later, op woensdag 27 november, onderdeel van de Politieke Avond. De raadsleden gaan in gesprek over de ontwikkelingsvisie. Dit gesprek vindt om 20.00 uur plaats in het gemeentehuis van Gooise Meren en is openbaar. Het debat en besluitvorming in de gemeenteraad vindt plaats op een later moment. Meer informatie en alle stukken vindt u op de websitebestuur.gooisemeren.nl.


Meer berichten