Foto: Bob Awick

Parkeeroplossing voor Oud Valkeveen valt niet goed

  Buurt / wijk

NAARDEN - Het nieuwe bestemmingsplan rondom speelpark Oud Valkeveen staat in de steigers, maar omwonenden zijn er niet gerust op. Ze vinden dat de natuur meer aandacht moet krijgen en dat betekent minder parkeerplekken voor speelpark Oud Valkeveen en ook geen ruimere openingstijden.

"De beperkingen aan groei van attracties, zoals een maximale hoogte, vinden we, door voortschrijdend inzicht, niet meer zo interessant", aldus een omwonende.

Juist de parkeerproblematiek, de intensiteit van het verkeer en de geluidsoverlast worden volgens hen niet aangepakt met het nieuwe conceptbestemmingsplan. De gemeente vindt juist dat zij door diverse parkeeroplossingen, waaronder een al eerder ingesteld parkeerverbod op de Valkeveenselaan, de 'overloopparkeerplaats' en door paal en perk te stellen aan de groei van het speelpark, de overlast beperkt. "We hebben diverse metingen gedaan ten aanzien van geluidsoverlast en die blijft onder de norm", aldus de gemeente. Daar voegt zij nog aan toe dat openingstijden niet in een bestemmingsplan geregeld worden. De parkeerregeling rond de overloopparkeerplaats geldt voor maximaal tien jaar en voor maximaal twintig piekdagen per jaar. "Het parkeerverbod lost het probleem aantoonbaar op", aldus de gemeente.

En daarin verschillen ze van mening met de omwonenden en Stichting LEV (Stichting De Limiten en Valkeveen). Die vinden sowieso dat bezoekers van het speelpark alleen op het eigen terrein van het park - zo'n 500 plekken - mogen parkeren. "Leuk, dat parkeerverbod, maar dat lost het probleem niet op en bovendien kunnen bezoekers van de bewoners van die straat dan ook niet meer parkeren", reageert Anna Kooreman van Stichting LEV. Het probleem zit hem voor hen in het grote aantal bezoekersverkeer. "Er moet een grens komen. Het gebied is niet berekend op zo veel verkeer. De gemeente heeft geen oog voor het unieke karakter van het gebied en andere gebruikers. Op drukke dagen raakt het zandpad verstopt", aldus Jolanda Kerkhof van kindervakantiehuis Valkeveen. "De eigenaar van Oud Valkeveen eigent zich openbare ruimte toe."

Ongerust zijn ze ook over de 'permanente' oplossing voor het parkeerprobleem zoals de gemeente die voor ogen heeft: een uitruil binnen tien jaar met een stuk bos van Staatsbosbeheer. "We zijn niet tegen het park - we gaan er met onze (klein)kinderen heen - maar de balans is zoek." De omwonenden en Stichting LEV zullen zeker zienswijzen indienen tegen dit plan. "Het plan is niet conserverend van aard."

Meer berichten