Foto: Christian Pfeiffer

Met 90 woningen op Bredius zijn meeste partijen tevreden

  Buurt / wijk

MUIDEN - Er komen 90 woningen op De Bredius, waarvan 50 bestemd voor sociale huur, 15 voor middeldure huur en 25 grondgebonden koopwoningen. Enkele fracties pleitten afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering tevergeefs voor meer woningen, met name voor meer sociale huur. De stadsraad en andere politieke partijen zijn tevreden dat het bij 90 stuks blijft.

Met name het Goois Democratisch Platform (GDP) zette hoog in op sociale huur: wat hen betreft konden er wel zo'n 100 sociale huurwoningen en 15 middeldure huur woningen op het stukje grond langs de Muidertrekvaart. Raadslid én makelaar in Muiderberg Erik Pieter Vlaanderen opperde bovendien om nog eens goed met z'n allen naar de verschillende opties te kijken en de beslissing twee weken uit te stellen. Zover kwam het niet. Met 23 stemmen voor en 7 tegen - één raadslid was niet aanwezig - kan een en ander nu in gang worden gezet.

Stadsraad Muiden erg tevreden
De Stadsraad Muiden is content met de uitkomst. Die wilde maximaal 90 woningen en had hier flink voor gelobbyd bij de verschillende fracties. De stadsraad stelde dat meer woningen zou betekenen dat er nog minder openbaar groen op die plek over zou blijven, ook omdat er bij meer woningen automatisch meer parkeerplekken nodig zijn. Overigens had de stadsraad het liefst enkele sportvelden op deze locatie, denkende aan de toekomstige sporters die op de Krijgsman gaan wonen. Voorzitter Hans van der Steen van de stadsraad was vol lof over het participatieproces, waarbij er volgens hem goed geluisterd was naar de omwonenden.

PvdA-fractievoorzitter Rolien Bekkema dacht daar heel anders over. Volgens haar partij was er nauwelijks sprake geweest van burgerparticipatie. De partij had ook gevraagd om een aanpassing van het voorstel: 75 sociale woningen, 5 minder dure huur en 25 grondgebonden woningen. Bekkema sprak ook nog pittige woorden over de wijze waarop eerder gesproken was over de verdeling van woningen op De Bredius. "Het is schandalig dat er gesproken is over ghetto-vorming als er 75 sociale huurwoningen zouden komen. Om in aanmerking te komen voor sociale huur mag je niet meer inkomen hebben dan € 38.035. "Dat zijn onze beginnende verpleegsters, leraren en agenten", wierp ze de critici voor de voeten. Ze noemde het een gemiste kans dat er op deze plek, waar de gemeente iets in de melk te brokkelen heeft, niet meer sociale huur wordt gerealiseerd.

Meer woningen wordt veel te vol
De VVD, coalitiepartij, wilde vooral niet inleveren op het openbare groen en wilde daarom niet meer dan 90 woningen laten bouwen. Volgens de liberalen was dit plan al zo veel beter dan het oorspronkelijke plan uit 2017. Ook 50PLUS was van mening dat meer woningen te intensieve bebouwing zou betekenen. Soms is vol gewoon vol", aldus Elisa Nuij van deze partij. "Tel je zegeningen", reageerde Van der Steen naderhand, doelend op het aantal sociale huurwoningen dat er gaat komen.

Meer berichten